Oferta  |   Galeria  |   Kontakt

Stowarzyszenie Miłośników
Zespołu Pieśni i Tańca „Bielsko”

ul. J. Słowackiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel.+48 889 654 207 – Prezes Wiesław Strzelczyk
NIP: 937-211-57-44
REGON: 070811149
KRS: 0000114492
kontaktkrystyna.paczek@zpitbielsko.pl

Nr rachunku bankowego:
Reiffeisen Bank Polska S. A. 72 1750 0012 0000 0000 3579 3844

Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego
Zachęcamy do przekazania 1% z podatku:
KRS 0000114492

Statut Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Bielsko”

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 18 kwietnia 1997 i posiada osobowość prawną. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

-organizowanie krajowych i zagranicznych imprez promujących folklor

-pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i składników majątkowych dla finansowania działalności statutowej

-współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi

-organizowanie i współfinansowanie obozów oraz wyjazdów szkoleniowych i wypoczynkowych dla członków Zespołu.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne

Zarząd Stowarzyszenia

Wiesław Strzelczyk     Prezes tel.+48 889 654 207
Łukasz Hola     Z-ca Prezesa
Angelika Wójcik     Sekretarz
Katarzyna Drobisz     Skarbnik
Małgorzata Pieczarka     Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Wala      Przewodniczący
Krzysztof Kajstura      Z-ca Przewodniczącego
Małgorzata Lelek      Członek

kontakt:krystyna.paczek@zpitbielsko.pl

POWRÓT