Oferta  |   Galeria  |   Kontakt

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca “Bielsko”

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca “Bielsko”

ul. Komorowicka 53a

43-300 Bielsko-Biała

tel.+48 694 426 419 – Prezes Krystyna Pączek

NIP: 937-211-57-44

REGON: 070811149

KRS: 0000114492

Nr rachunku bankowego:

ING BANK ŚLĄSKI 49 1050 1070 1000 0023 2625 5946

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 18 kwietnia 1997 i posiada osobowość prawną. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

-organizowanie krajowych i zagranicznych imprez promujących folklor

-pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i składników majątkowych dla finansowania działalności statutowej

-współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi

-organizowanie i współfinansowanie obozów oraz wyjazdów szkoleniowych i wypoczynkowych dla członków Zespołu.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne

Zarząd Stowarzyszenia

Krystyna Pączek

    Prezes tel.+48 694 426 419

krystyna.paczek@zpitbielsko.pl

Iwona Rozmus     Z-ca Prezesa
Małgorzata Sobczyk     Sekretarz
Bożena Krysta     Skarbnik
Angelika Wójcik     Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Wala      Przewodniczący
Krzysztof Kajstura      Z-ca Przewodniczącego
Klaudia Cudzich      Członek